eco2boats logo

WinWinlening voor Vlamingen.

Interesse om echt deel te nemen in dit verhaal? Dan kan u effectief investeren, het brengt alvast meer op dan op uw bankrekening.

Kort door de bocht zijn dit uw voordelen:

 1. U helpt een eco bedrijf en zo een industrie in vergroening.
 2. U onvangt een belastingkrediet van 2,5% op uw uitgeleend bedrag. (wat neerkomt op een belastingkrediet van maximum € 1.875 per jaar).
 3. De wettelijke intrestvoet voor de rente van een winwinlening afgesloten in 2021 liggen tussen 0,875% en 1,75%
 4. De overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40% (tijdelijke maatregel voor Winwinleningen gesloten ten laatste op 31 december 2021). 

Fantastisch, ik wil HELPEN

 
 
 
 

Volledige info over uw voordelen:

 • Privépersonen kunnen voortaan een lening van maximaal 75.000 euro verstrekken.
 • De looptijd wordt flexibeler: tussen vijf en tien jaar.
 • De overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40% (tijdelijke maatregel voor Winwinleningen gesloten ten laatste op 31 december 2021). 
 • De wettelijke intrestvoet voor de rente van een winwinlening afgesloten in 2021 liggen tussen 0,875% en 1,75%. 


Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 • Een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening:
  • Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van € 75.000 per belastingplichtige;
  • het belastingkrediet bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een belastingkrediet van maximum € 1.875 per jaar).
 • De mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet van 30%* van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan als:
  • de kredietnemer tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet gaat of als hij zich bevindt in staat van kennelijk onvermogen (= betalingsachterstand van minimum drie maanden) of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening;
  • en als de kredietnemer ten gevolge daarvan een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan terugbetalen;
  • en als de kredietgever de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld.

*Eenmalig belastingkrediet van 40%

Ingevolge de COVID-19-crisis kan het percentage van het eenmalig belastingkrediet van 30% worden opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021.


Meer inormatie kan je vinden op de website:

https://www.pmvz.eu/#winwinlening


Basaltex

Basalt fibers.

Eco Composites.

Flaxco

Flax fibers

Stootlijst

Boat Trim

Nauticle equipment.